ការអភិវឌ្ឌន៍ខ្លួន

មានវិធី៥យ៉ាងដើម្បីអន្ទងចងចិត្តមនុស្ស

  មានវិធី៥យ៉ាងដើម្បីអន្ទងចងចិត្តមនុស្ស ១-ការទទួលយក ឬទទួលស្គាល់ កាដូដែលល្អបំផុតដែលអ្នកអាចឲ្យទៅមនុ...

អត្ថន័យនៃរឿងព្រេងខ្មែរទាក់ទងនិងសិរីសួស្ដី៣ប្រការ

អត្ថន័យនៃរឿងព្រេងខ្មែរទាក់ទងនិងសិរីសួស្ដី៣ប្រការ ជំនឿព្រេងបុរាណមួយឈ្មោះសង្រ្កាន្តសូត្រ ដែលមានដំណាលពីកបិលម...

វិធីសាស្រ្ដកំណត់គោលដៅជីវិតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

វិធីសាស្ត្រ ៦​ យ៉ាងដើម្បីកំណត់គោលដៅជីវិតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព   ១-កំណត់នូវអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់ពិតប្រាកដ...

អឹគ្រីមិនទាំង៤(Agreement)

តើអ្វីទៅជាអឹគ្រីមិន(Agreement)? ១- Agreement គឺជាតួអក្សរ ជាពាក្យសម្តីក្នុងភាសានៃជាតិសាសន៍នីមួយ គឺជាអឹគ្រីមិ...