ទស្សន:

អ្នកនឹងក្លាយជាអ្វីនូវអ្វីដែលអ្នកបានគិត

អ្នកនឹងក្លាយជាអ្វីនូវអ្វីដែលអ្នកបានគិត អ្នកប្រាជ្ញបុរាណព្រះបរមគ្រូនៃយើងគឺសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងទុកថា អ្...

បដិវត្តផ្នត់គំនិត

    បដិវត្តផ្នត់គំនិត តើអ្វីទៅជា បដិវត្តផ្នត់គំនិត? បដិវត្តផ្នត់គំនិត ជាការប្រែប្រួល ការ...

កម្លាំងជំរុញដែលដឹកនាំយើងឲ្យទទួលបានជោគជ័យ

កម្លាំងជំរុញដែលដឹកនាំយើងឲ្យទទួលបានជោគជ័យ ជាយូរមកហើយ មានមេទ័ពដ៏អង់អាចម្នាក់បានជួបស្ថានការណ៍ដ៏លំបាកមួយដែលវា...

ពលរដ្ឋដែលមានគុណភាព

 ពលរដ្ឋដែលមានគុណភាព   ជាទូទៅដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយអាចមានការរីកចម្រើនទៅបានគេត្រូវការពលរដ្ឋដែលមានគុណ...

ទស្សនទានល្អៗរបស់លោកស្រីផឹង លីយាន

ពាក្យ ១២​​ឃ្លា​ របស់លោកស្រីផឹង លីយាន (ភរិយា​ ប្រធានាធិបតេយ្យចិន​ Xi JinPing) ទី១- កូន​សម្លាញ់... កូន​ត្រូវ​...

ទស្សនទានល្អៗរបស់លោក លីកាស៊ីង

លីកាស៊ីង (មហាសេដ្ឋីលំដាប់ទីមួយរបស់ហុងកុង) លីកាស៊ីង កើតនៅថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ១៩២៨ នៅក្នុងគ្រួសារមានការចេ...

ទស្សនទានល្អៗរបស់លោក គឹម វ៉ូឈុង

ទស្សនទានរបស់លោក គឹម វូឈុង   សម្លេងអ្នកអានចែករំលែលទស្សនាន ឬគិតបណ្ឌិតល្អៗរបស់លោក គឹម វ៉ូឈុង សម្រាប់យុវជនកម្ពុជា បងប្អូន សាធារណជន និងជនរួមជាតិដើម្បីគតិសម្រាប់ត្រឹះរិះពិចារណា។ ១- ជនណាដែលមានក...