អង្គប្រកប ៣យ៉ាង របស់អ្នកជំនួញ

#

 អង្គប្រកប ៣យ៉ាង របស់អ្នកជំនួញ

គោលការណ៍រកស៊ីតាមទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាគឺមានបីចំណុចធំៗ៖

១ -មានភ្នែកល្អ គឺស្គាល់ឥវ៉ាន់ ចេះមើលចេះប៉ាន់តម្លៃ ចេះស្មានចំណេញបានត្រឹមត្រូវ។

២ -ពូកែក្នុងរឿងជំនួញ គឺស្គាល់កន្លែងទិញ កន្លែងលក់ ដឹងហាងឆេងឡើងចុះ ចេះយកចិត្តអតិ ថិជន

៣ -មានប្រភពដើមទុនច្រើន អាចរកលុយមកបណ្តាក់ទុនបាន។

ដកស្រង់និងកែសម្រួលពីសៀវភៅព្រះបាទធម្មិក របស់លោក ហ. មណីចិន្តា

ដោយ៖ សម្លេងអ្នកអាន